• Giao hàng sai mẫu mã sản phẩm.
  • Giao thiếu sản phẩm đã được đặt trước đó.
  • Hàng bị lỗi do cách rang (dùng cho yêu cầu đặt hàng của các quán cafe đối tác).
  • Giao phải hàng quá hạn sử dụng.

Với tất cả các lỗi do Cafe 3H, thì Cafe 3H sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đổi trả cho quý khách hàng.